Over ons

Hogeschool Leiden als jouw werkgever

Met ‘ons’ bedoelen we het hele team. Kies je voor onze hogeschool dan krijg je er bijna 1.500 nieuwe collega’s bij! Van het College van Bestuur, docenten, onderzoekers tot medewerkers bij onze diensten. Samen met onze studenten en partners in het werkveld zijn we één samenhangend netwerk. We gaan met je in gesprek over wat jij nodig hebt om prettig bij ons te werken en je te blijven ontwikkelen als professional. We geloven dat een persoonlijke benadering het verschil maakt. 

Bij Hogeschool Leiden zien we wie je bent, wat je kunt en wat je nodig hebt. En we zien waar de maatschappij om vraagt. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals zijn daar iedere dag samen mee aan de slag. Bij ons zijn dat namelijk geen gescheiden werelden. Juist door goed naar elkaar te luisteren, dragen wij bij aan een mooiere maatschappij. Met elkaar voor morgen.


Gezien en gehoord

We zijn een toegankelijke en kleinschalig georganiseerde kennisinstelling met een eigen karakter. We kennen elkaar en helpen elkaar als dat nodig is. We streven naar een open, veilige en inclusieve cultuur waar we van en met elkaar leren. Waar studenten en collega’s zich gezien en gehoord voelen. Een werkomgeving waar je jezelf mag én kan zijn. Iedereen heeft een gelijkwaardige stem. We willen een werk- en leergemeenschap zijn waar diversiteit wordt gezien als kracht en waar we samen inclusie bevorderen. We zijn ervan overtuigd dat dat bijdraagt aan de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen.

Collega’s
1.450

die bij ons werken

Studenten
13.000

die bij ons studeren

Opleidingen
29

Voltijd, deeltijd en duaal


Onze kernwaarden

Alleen door dicht bij onszelf te blijven kunnen we invulling geven aan onze maatschappelijke opdracht. Onze kernwaarden zijn daarin leidend. Ze drukken uit waar wij als hogeschool voor staan en zijn daarmee essentieel voor onze identiteit.

Betrokken

We zijn persoonlijk betrokken bij onze studenten en bij elkaar. Om die persoonlijke betrokkenheid te realiseren, organiseren we ons onderwijs kleinschalig. We weten wie onze studenten zijn en wat hen verder helpt. Onze collega’s zijn ontwikkelingsgericht en collegiaal. Zo biedt de hogeschool voor iedereen een veilige omgeving om zichzelf te zijn én te worden.

Bevlogen

Onze collega’s zijn bevlogen. Bevlogen over de kennisontwikkeling van het beroep, over het docentschap en de didactiek, en over het optimaal ondersteunen van ons onderwijs en onderzoek. Vanuit die bevlogenheid en intrinsieke motivatie leggen we de lat hoog en dagen we onszelf uit om te professionaliseren, te experimenteren en te innoveren. 

Betekenisvol

We zijn een betekenisvolle partner in de samenwerking met onze omgeving. We maken vanuit onze maatschappelijke opdracht bewuste keuzes in de vormgeving en uitvoering van ons onderwijs en onderzoek. Al onze opleidingen zijn maatschappelijk relevant en spelen in op actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de samenleving. 

Sfeer proeven met een rondleiding door Hogeschool Leiden

Faculteiten
5

Met een eigen kenniscentrum 

Diensten
6

voor alle ondersteunende bedrijfsprocessen

Oppervlakte
9.600m2

aan inspirerende werkomgeving

Onze maatschappelijke impact

Samen werken wij aan een betere toekomst: voor onze studenten, onze partners en de samenleving. Bij Hogeschool Leiden speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van de volgende generatie. Als docent direct door de manier waarop kennis en vaardigheden worden overgedragen. Als onderzoeker door de verbinding te leggen met de beroepspraktijk. En als collega van onze diensten door ervoor te zorgen dat alles binnen de campus klopt voor het beste onderwijs. Iedereen draagt een steentje bij.

We creëren impact door samen met anderen oplossingen voor maatschappelijke problemen te vinden, en door te leren hoe die oplossingen toegepast kunnen worden in de praktijk. Dit alles krijgt vorm in onze hechte werk- en leergemeenschap waarin we ruimte bieden voor eigen initiatief, voor ontwikkeling en reflectie, en waarin oog is voor elkaar.

Collega's aan het woord

''Als je aangeeft welke stap je wil maken, dan wordt er samen gekeken naar wat er mogelijk is.''

Miranda Berbee, HR Programmamanager

''Onderzoek, onderwijs en onze onder-steunende diensten: iedereen doet ertoe.''

Miriam Shaffer, Procesmanager

''De combinatie kleinschaligheid en praktijk-gerichtheid waren voor mij redenen om te kiezen voor Hogeschool Leiden''.

Naïm Asbaâ, Opleidingsmanager

''Niet alleen het onderzoek wat ik doe geeft me veel energie, ook de link die je met het onderwijs hebt vind ik waardevol.”

Sofia van Santen,
Onderzoeker

Onze ambitie

Hogeschool Leiden staat bekend om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en om haar persoonlijke betrokkenheid. Hier zijn we trots op en deze sterke punten willen we versterken en bijsturen waar nodig om onze maatschappelijke opdracht te vervullen. We blijven inzetten op de begeleiding van studenten en combineren fysieke en online leeractiviteiten. We investeren extra in praktijkgericht onderzoek en samenwerking met de beroepspraktijk. We openen onze deuren voor de buitenwereld en breiden ons onderwijsaanbod uit op het gebied van een leven lang ontwikkelen. 

Onze beloftes

We hebben onze ambities vertaald naar vijf beloftes. Hiermee benadrukken wat we belangrijk vinden, waar we als hogeschool extra aandacht aan besteden en waar we ons op willen laten aanspreken.

1. We kennen de student, de student kent ons.
2. We dagen al onze studenten uit actief te studeren en zich te ontwikkelen.
3. Wij zijn een waardevolle partner in de vernieuwing van de beroepspraktijk.
4. We leren met en van elkaar: iedereen doet ertoe en draagt bij.
5. We zijn een aantrekkelijke werkgever en gericht op gezamenlijk resultaat.

Wil je meer weten over onze ambities en beloftes? Lees dan het volledige instellingsplan. 

Nieuwsgierig naar onze vacatures?

Bekijk snel het overzicht of maak een jobalert aan zodat je altijd op de hoogte bent.