Ondersteuning

Ons onderwijs zou niet bestaan zonder onze diensten. Dit zijn de afdelingen die ervoor zorgen dat alles binnen Hogeschool Leiden soepel verloopt. We hebben zes centrale diensten en een bestuursbureau waar collega’s dag in dag uit werken aan de optimalisering van onze bedrijfsvoering. Onze collega’s bij de diensten hebben op die manier impact op de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Bij Hogeschool Leiden geloven we er namelijk in dat we door nauwe samenwerking tussen onze diensten en onderwijs & onderzoek, onze maatschappelijke doelen het beste kunnen realiseren. 

Onze diensten

Werken bij één van onze diensten betekent dat je, ondanks dat je niet zelf voor de klas staat, een mooie bijdrage kan leveren aan waar Hogeschool Leiden voor staat. Want zonder een mooie website en duidelijke communicatie weten de studenten niet wie wij zijn en waar we voor staan. Als we niet goed voor onze eigen mensen zorgen, wordt er geen lesgegeven en zonder een goede financiële situatie kunnen we niet bestaan. 

Kortom: wanneer je werkt bij één van onze diensten zorg je ervoor dat we allemaal ons werk goed kunnen blijven doen. Je maakt dus echt onderdeel uit van Hogeschool Leiden. En dat zie je meteen. Op onze campus zie je direct waar je het voor doet. Je ziet en hoort de studenten, zeker als je in een van de flexibele ruimtes werkt. Tijdens centrale activiteiten – zoals de start van het nieuwe schooljaar of ons onderzoek en onderwijsfestival – is onze campus een ontmoetingsplaats voor alle collega’s. .

"Bij ons krijgen medewerkers de ruimte om goede ideeën uit te voeren"

Miranda Berbee
HR programma manager

Human Resources

Bij Hogeschool Leiden staat ontwikkeling centraal en vinden we plezier hebben in je werk belangrijk. Als aantrekkelijke werkgever creëren wij een plezierige werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt. Met een team van HR-professionals zetten wij ons dagelijks in om onze collega’s hierover te adviseren en te ondersteunen. Wij zorgen voor een goede personeels- en salarisadministratie, bieden praktisch en beleidsmatig HR-advies op uiteenlopende onderwerpen en spelen een belangrijke rol bij verdere organisatieontwikkeling. Dit doen we graag samen met onze collega’s in de Hogeschool. Door samen te werken aan thema’s als gezond werken, leiderschapsontwikkeling, professionalisering en diversiteit & inclusie, stimuleren we elkaars ontwikkeling en blijven we duurzaam inzetbaar. 

Informatievoorziening & Technologie

Geen onderwijs zonder IT. Hoewel ze hier jaren geleden anders over dachten, kunnen we nu echt niet meer zonder. Ons 60-koppige team is daarom dagelijks bezig met het onderhouden en vernieuwen van onze IT-toepassingen op de behoeftes van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. We verbeteren continu de kwaliteit en veiligheid van onze (digitale) infrastructuur, zodat onze hogeschool hiervan blijft profiteren. We staan rechtstreeks in contact met de rest van de hogeschool, om er zo voor te zorgen dat wat we leveren ook echt aansluit op de behoeftes.

Finance & Control

Het financieel gezond houden van onze school is een belangrijke taak. Daar zijn we bij Finance & Control dag in, dag uit mee bezig. F&C is business partner van het College van Bestuur en management op financieel economische thema’s. Wij stellen het financiële beleid op en voeren de regie over de planning en control cyclus van begroting tot aan jaarrekening.  F&C zorgt daarnaast voor een betrouwbare financiële administratie. Bij al deze werkzaamheden zoeken we actief de verbinding met de organisatie.

Facilitair Bedrijf & Huisvesting

Wij zorgen voor een efficiënte, duurzame en aantrekkelijke campus.  Vanuit verschillende afdelingen verzorgen zeventig bevlogen collega’s de gehele dienstverlening op het campusterrein, waaronder het beheer en onderhoud van de gebouwen, werkplekken en onderwijsruimten. Onze Servicedesk vormt het centrale punt waar medewerkers en (aankomende) studenten terecht kunnen voor al hun vragen. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor onder andere repro-ondersteuning, de BHV- organisatie, beveiliging, catering, schoonmaak, receptie en de begeleiding en ondersteuning bij het organiseren van evenementen en inkooptrajecten.

Marketing & Communicatie

Met team Marketing & Communicatie (M&C) maken we zichtbaar wat er op onze hogeschool gebeurt: van innovatieve studentenprojecten en onderwijsvernieuwingen tot praktijkgericht onderzoek. Kom je bij Marketing & Communicatie werken, dan draag je dagelijks bij aan de maatschappelijke opdracht van onze hogeschool. We leiden jonge mensen en professionals op, doen onderzoek dat direct impact heeft op de praktijk en werken met talloze partners aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen binnen en buiten onze regio. Binnen M&C werk je aan studentenwerving, online media, interne communicatie, contentcreatie, persvoorlichting en onderzoekscommunicatie. 

Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken

Met meer dan 80 collega’s ondersteunen we studenten, docenten, onderzoekers en het management van de hogeschool. We hebben hierin vele rollen. Zo bereiden we beleid voor op het brede gebied van onderwijs en onderzoek en ondersteunen bij de uitvoering ervan. We zorgen dat studenten goed worden ingeschreven en dat zij deskundige begeleiding krijgen door decanen of psychologen als dat nodig is. We zorgen dat de toetsen goed georganiseerd zijn en dat diploma’s worden afgegeven. We helpen in het Mediacentrum met het zoeken en vinden van materialen. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt als vanzelfsprekend ervaren. We vinden leren en verder ontwikkelen belangrijk voor iedereen, ook voor onszelf. Dit doen we graag samen, bijvoorbeeld door te netwerken en te experimenteren. 

Jouw nieuwe baan nog niet gezien?

Maak een jobalert aan zodat je altijd op de hoogte bent of neem contact op.