Meer inzicht in diversiteit en inclusie: ‘Het begint vaak met zelfreflectie’

Bijdragen aan een gelijkwaardige wereld. Dat is de missie van Debbie Helaha, coördinator Diversiteit & Inclusie bij Hogeschool Leiden. In de afgelopen tien jaar heeft ze zich verdiept in dit onderwerp dat haar erg aan het hart gaat. 

Donderdag 21 maart was het Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Voor Debbie is dat een belangrijke dag. We vragen haar waar ze zich binnen de hogeschool mee bezighoudt en waarom iedereen eens stil zou moeten staan bij het onderwerp ongelijkheid. 

Waar ben je momenteel mee bezig? 

”Voor het thema Diversiteit & Inclusie zijn er veel zaken die om mijn aandacht vragen. Dat varieert soms van advies over inclusief schrijven, tot aan het verzorgen van een workshop over inclusief leiderschap. Collega’s van HR zijn ook bezig om de arbeidsmarktstrategie van Hogeschool Leiden te herzien en daarbinnen adviseer ik over divers en inclusief werven en selecteren. Daarnaast zet ik me in voor een inclusieve cultuur op de campus. Ik probeer hierbij om de bestaande initiatieven op dit gebied te coördineren en nieuwe plannen te ontwikkelen. Er zou wat mij betreft meer zichtbaarheid en verbinding kunnen komen tussen die initiatieven en ideeën, zodat je van elkaar kan leren en inspiratie op kan doen. Samen streven we ernaar om Hogeschool Leiden echt divers en inclusief te maken.” 

Wat zijn mijlpalen die Hogeschool Leiden heeft behaald op het gebied van diversiteit en inclusie? 

“Hogeschool Leiden maakt zeker stappen op het gebied van diversiteit en inclusie. Ik was nog geen twee weken binnen toen het college van bestuur had besloten dat ze het Paars Manifest zouden tekenen. Dit hebben ze ook gedaan, echt een mijlpaal. Ook is de intentieverklaring van het VN-verdrag ondertekend waarmee we het belang van inclusief onderwijs onderstrepen. Maar ondertekenen is nog maar het begin, van daaruit moet je ook actief en concreet aan de slag. Wat dat betreft zijn er nog zoveel zaken waar we als hogeschool aan kunnen werken om echt een diverse en inclusieve organisatie te zijn.”

Donderdag 21 maart was het Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Wat betekent deze dag voor jou? 

”Dit is een belangrijke dag, zowel voor mij als voor mijn rol als coördinator Diversiteit & Inclusie. Deze dag staat in het teken van ongelijkheid. Ook in het onderwijs is er kansenongelijkheid, wat door veel factoren wordt veroorzaakt, maar waarvan de basis vaak ligt in discriminatie en racisme. Als we streven naar gelijkwaardigheid, moeten we erkennen dat niet alle studenten dezelfde startpositie hebben bij aanvang van een hbo-opleiding. Op school zijn we een betrokken en bevlogen gemeenschap, maar ook heel homogeen. Dat zorgt ‘in the end’ voor uitsluiting en exclusiviteit als je net even anders bent dan de meerderheid.” 

“Juist daarom is het belangrijk dat onze hogeschool op dagen zoals 21 maart extra stilstaat bij deze kwesties. Het begint vaak met zelfreflectie: ‘Hoe kijk ik naar racisme en discriminatie? Hoe is dit binnen mijn team, klas of vriendengroep?’ en ‘Hoe inclusief handel ik zelf eigenlijk?’ We associëren racisme en discriminatie vaak met extreme voorbeelden, maar ook het onbewust buitensluiten van een medestudent of collega is een vorm van discriminatie. We handelen in de meeste gevallen automatisch en zijn ons niet altijd bewust van eigen vooroordelen die vaak diepgeworteld zitten.” 

Hoe ga je het gesprek aan met iemand over dit soort onderwerpen? 

”Probeer tijdens het gesprek een open houding te behouden. Dat kan uitdagend zijn, vooral als je het niet eens bent met iemand, maar vermijd het vormen van een oordeel voordat het gesprek begint. Het vergt oefening om je oordeel uit te stellen, maar dit kan enorm waardevol zijn. Hoewel het (onbewust) oordelen over anderen niet volledig uit te bannen is, kan het voeren van eerlijke en open gesprekken helpen om dit te verminderen. Iedereen heeft eigen perspectieven, maar door je in te leven in de situatie van anderen, kun je bewustwording creëren en begrip bevorderen.” 

Waar kan je terecht als je discriminatie of racisme ziet, ervaart of vermoedt? 

”Als je op de hogeschool racisme of discriminatie ervaart, ziet gebeuren, of vermoedt, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon of gebruikmaken van de routekaart die Student Support heeft opgesteld. Het is begrijpelijk dat sommigen de formele route te strak vinden en liever met bijvoorbeeld hun mentor praten of het zelfs helemaal niet durven Dat is natuurlijk niet goed. We moeten zorgen voor een veilige sfeer voor iedereen. Daarom is het goed om na te gaan hoe racisme en discriminatie zich op onze hogeschool manifesteren en hoe we de drempel om dit te melden kunnen verlagen. Ideeën hierover zijn altijd welkom.” 

“Voor wie graag betrokken wil zijn bij dit soort gesprekken, is er op Hogeschool Leiden een diversiteitspanel samengesteld. Daarin nemen zowel studenten als medewerkers deel. Hier komen onderwerpen rondom diversiteit en inclusie aan de orde. Stuur een mail naar helaha.d@hsleiden.nl om je hiervoor aan te melden.

Word jij binnenkort mijn nieuwe collega?

Bekijk het overzicht of maak een jobalert aan zodat je altijd op de hoogte bent van actuele vacatures bij Hogeschool Leiden.